Hjälp i hemmet

Du som är äldre och bor i hemmet kan få hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Hemtjänst är stöd du kan få i hemmet med exempelvis service och omvårdnad, trygghetstelefon och matdistribution. Det beviljas som stöd enligt Socialtjänstlagen.

Bistånd kan beviljas om ett behov föreligger, om behovet inte kan tillgodeses på annat sätt och om biståndet behövs för att säkerställa en skälig levnadsnivå. Allt stöd via Socialtjänstlagen är frivilligt.

Du kan ansöka hos kommunens biståndshandläggare om du har behov av hemtjänst, eller om du vill ändra redan beviljade insatser.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggarna nås via kommunens växel 0690-25 01 00 på deras telefontid klockan 08.30-09.30, måndag-fredag.

Vid behov av kontakt med hemtjänstpersonal:
Hemtjänst Öst: 070-625 21 67
Hemtjänst Väst: 070-641 23 41
Hemtjänst Alby/Haverö: 070-626 86 79