Grövre sysslor

Denna service gäller för personer från 65 år och sjukpensionärer som är bosatta i kommunen.

Tjänster som utförs är:

  • Gräsklippning & grästrimning
  • Snöskottning & sandning
  • Häckklippning
  • Viss trädfällning & röjning
  • Lövkrattning
  • Vedhämtning

Pris inklusive moms:
Mantimme:  115 kronor
Bil för transport:  312,50 kronor
Släp:  312,50 kronor
Fällning träd:  312,50 kronor/styck

Beställning av grövre sysslor:
Ljungaverk och österut - Swen Wernström: 070-328 76 11
Erikslund och västerut - Peder Häggblom: 070-328 76 14