Läkemedelsautomat

För dig som behöver stöd med läkemedelsintag finns läkemedelsautomaten. Den kan liknas vid ett digitalt medicinskåp som på ett tryggt och säkert sätt ser till att du får dina läkemedel på rätt tidpunkt.

Läkemedelsautomaten placeras i ditt hem och laddas med din Apodosrulle av medarbetare från hemtjänsten. När det är dags att ta läkemedel uppmärksammar läkemedelsautomaten dig via ljud, ljus och tal och när du trycker på en knapp matar den ut en förklippt dospåse. Om du trots påminnelserna missar ett läkemedelstillfälle placeras dospåsen i ett låst fack och ett larm går till hemtjänsten.

Läkemedelsautomaten bidrar till att du kan fortsätta att leva ett självständigt liv med trygghet och välbefinnande.

Vem kan få en läkemedelsautomat?

För att få en läkemedelsautomat behöver en överenskommelse mellan regionens hälso- och vårdcentral finnas tillsammans med kommunens hemsjukvård. Det innebär att hemsjukvården ges ansvaret att stötta dig i din läkemedelshantering.
Hemsjukvården gör sedan en bedömning utifrån dina fysiska och kognitiva förmågor.

Grundförutsättningen är att du är positivt inställd till att ta dina förskrivna läkemedel.

Informationsfilm om läkemedelsautomat
Se gärna filmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som beskriver hur läkemedelsautomaten fungerar.

Informationsblad läkemedelsautomat Pdf, 145.8 kB.

Vad kostar en läkemedelsautomat?

Läkemedelsautomaten ingår i avgiften för hemsjukvård, den kostnaden är 350 SEK per månad.

Hur fungerar läkemedelsautomaten?

Läkemedelsautomaten placeras i ditt hem och laddas med din Apodosrulle av medarbetare från hemtjänsten. När det är dags att ta läkemedel uppmärksammar läkemedelsautomaten dig via ljud, ljus och tal och när du trycker på en knapp matar den ut en förklippt dospåse. Om du trots påminnelserna missar ett läkemedelstillfälle placeras dospåsen i ett låst fack och ett larm går till hemtjänsten.

Hur fylls läkemedelsautomaten på med läkemedel?

Hemtjänstpersonalen ansvarar för att fylla på med läkemedel i din läkemedelsautomat. Läkemedelsautomaten har plats för två Apodosrullar vilket innebär att du aldrig behöver vara orolig för att dina läkemedel ska ta slut.

Hemtjänsten följer kontinuerligt upp hur det fungerar för dig att använda läkemedelsautomaten och om eventuella anpassningar eller förändringar behöver göras.

Vad händer om läkemedelsautomaten inte fungerar vid exempelvis nätbortfall eller strömavbrott?

Hemtjänsten har ett system där alla läkemedelsautomater övervakas för att se så att allt fungerar. Om en läkemedelsautomat skulle sluta att fungera så får hemtjänstpersonalen en avisering i systemet och tar kontakt med dig för att åtgärda problemet. Personalen har även inarbetade rutiner som aktiveras om läkemedelsautomaten inte fungerar, det kan exempelvis innebära att läkemedelsgivningen utförs manuellt med personal på plats hemma hos dig under tiden automaten är ur funktion.

Läkemedelsautomaten har ett inbyggt batteri som gör att automaten kan fortsätta att fungera i 24 timmar.

Behöver jag tillhandahålla egen teknik?

Nej, kommunen ansvarar för läkemedelsautomaten.

Vem installerar läkemedelsautomaten hemma hos mig?

Kunnig personal från hemtjänsten kommer hem till dig för att installera läkemedelsautomaten och testa så att den fungerar. I samband med besöket får du även information om hur läkemedelsautomaten fungerar.

Vad händer om jag missar ett läkemedelstillfälle?

Om du trots påminnelserna missar ett läkemedelstillfälle placeras dospåsen i ett låst fack och ett larm går till hemtjänstpersonalen.

Vad händer om jag reser bort eller önskar att pausa läkemedelsautomaten?

Om du reser bort och inte ska använda automaten så meddelar du hemtjänstpersonalen som hjälper dig att ta ut de läkemedel som du behöver under din resa. Om du vill pausa användningen av läkemedelsautomaten så tar du kontakt med hemtjänstpersonalen.

Hur anpassas läkemedelsautomaten utifrån mina förutsättningar?

Läkemedelsautomaten har flera inställningar som kan göras utifrån dina önskemål och behov. Exempelvis kan ljud- och ljusstyrka anpassas liksom val av röst och tidsfönstret för läkemedelstagning kan ställas in samt att påminnelser om tilläggsläkemedel kan läggas till.

Hur gör jag om jag önskar att avsluta läkemedelsautomatsanvändningen?

Om du önskar att avsluta användningen av läkemedelsautomaten så tar du kontakt med hemtjänstpersonalen.

Se Erik, 86 år, från Ånge kommun berätta om hur det är att använda läkemedelsautomaten