Stöd efter sjukhusvistelse

Om du hamnar på sjukhuset och behöver hjälp i hemmet direkt efter att du kommit hem kan du kontakta kommunens biståndshandläggare, för att ansöka om hjälp. Ni går igenom vilken hjälp du behöver efter sjukhusvistelsen och du får information om och kan ansöka om olika insatser. Exempelvis på insatser kan vara hjälp i hemmet från hemtjänst med personlig omvårdnad eller serviceinsatser, trygghetslarm, matleverans och korttidsboende.

Om du har behov av hjälp från flera aktörer vid hemkomst efter sjukhuset kan sjukvården, biståndshandläggare, du/anhörig eller andra aktörer kalla till vårdplanering inför hemgång, så kallad samordnad individuell planering. Det sker alltid i samråd med dig.

Biståndshandläggare utreder och fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggarna nås via kommunens växel 0690-25 01 00 på deras telefontid klockan 08.30-09.30, måndag-fredag.