Vid oro för annan person; närstående, granne eller vän

Om du känner att du vill rådgöra med en handläggare kring en situation, kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och socialsekreterare för att få information om vad socialtjänsten kan hjälpa dig med. Du behöver inte uppge ditt namn eller namnet på den person du vill rådgöra kring.

Socialsekreterarna nås via kommunens växel, telefonnummer 0690–25 01 00.
Biståndshandläggarna nås vardagar kl 08,30–09,30 via kommunens växel, telefonnummer 0690–25 01 00.

Orosanmälan

Om du känner oro kring en person som verkar behöva hjälp för att klara sig i vardagen, kan du vända dig till socialtjänsten för en orosanmälan. Det finns ingen bestämd form för hur en orosanmälan ska se ut. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Oavsett form är det en uppgift som kommit till socialtjänstens kännedom som därmed har en skyldighet att agera. En kontakt tas alltid med den som anmälan gäller, därefter görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte.

Du behöver inte uppge ditt namn eller relation till den person orosanmälan gäller, utan du kan vara anonym. Om du uppger ditt namn eller relation är socialtjänsten skyldig att tala om det om den som orosanmälan gäller frågar efter det.

För att göra orosanmälan kontaktar du kommunens socialtjänst. Du når dem via kommunens växel tel nr 0690–25 01 00.

Biståndshandläggarna nås vardagar kl 08.30–09.30 via kommunens växel, telefonnummer 0690–25 01 00.