Hemsjukvård, Egenvård

Hemsjukvård

Du kan ha rätt till hemsjukvård om insatserna räknas som hälso- och sjukvård och om du av hälsoskäl inte kan ta dig till hälsocentralen/vårdcentralen. Hjälpen kan ges dygnet runt, oberoende av ålder, och kan exempelvis innefatta medicinhantering, såromläggning och rehabilitering. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Kontakta din hälsocentral/vårdcentral och be om en första bedömning.

Egenvård

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan ansvara för, exempelvis att ta ögondroppar, viss omläggning eller rehabilitering. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Om den enskilde behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården kan ansökan göras till kommunens biståndshandläggare. Detta under förutsättning att den enskilde kan vägleda personalen. Ett komplett egenvårdsintyg, från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska bifogas ansökan.