Foto: Tunstall AB

Digitala lås i hemtjänsten

I samband med att du blir beviljad hemtjänst och/eller trygghetslarm så blir du erbjudanden att få ett digitalt lås installerat. Det betyder att ett kostnadsfritt digitalt lås monteras på insidan av din dörr som hemtjänstpersonalen kan använda när de kommer hem till dig. Det digitala låset syns inte från utsidan och du kan använda dina vanliga dörrnycklar precis som tidigare.

Tryggt, säkert och ökad tid till omsorg

Det digitala låset medför att hemtjänstpersonalen enkelt och snabbt kan komma in i din bostad vid behov. Exempelvis om du larmar under nattetid så kan den hemtjänstpersonal som befinner sig geografiskt närmast din bostad snabbt vara på plats utan att behöva åka till arbetslokalen och hämta fysiska nycklar. Detta medför att resetiden för hemtjänstpersonalen minskar och tiden till omsorg för brukaren ökar.

Utöver detta så minskar risken för att fysiska nycklar tappas bort eller kommer i orätta händer och du kan känna dig trygg med att endast behörig hemtjänstpersonal har tillgång till din bostad.

Kontakt

Om du har frågor om Ånge kommuns digitala lås i hemtjänsten så är du varmt välkommen att kontakta berörd hemtjänstpersonal.

Här kan du se en film om digitala lås Länk till annan webbplats..

Informationsblad digitala lås Pdf, 138.4 kB.

Vad kostar det digitala låset?

Det digitala låset är gratis och kostar inget för dig som har hemtjänst och/eller trygghetslarm.

Vem installerar det digital låset hos mig?

Behörig och kunnig personal från Ånge kommun kommer hem till dig för att installera det digitala låset.

Kan jag lita på att låset är säkert?

Ja. Personalen använder ”krypterade nycklar” för att öppna det digitala låset. Det är endast personal med behörighet som kan öppna låset. Besöken registreras i ett system så det alltid går att följa vem som varit hem till dig.

Behöver några ingrepp göras i min bostad?

Det digitala låset har en design som smälter in och det är den befintliga låskistan i dörren som används. Låset syns inte på utsidan, det monteras på insidan utan åverkan på vare sig dörr eller låskista. Det digitala låset drivas av batteri så inga elinstallationer behövs.

Kan jag använda mina vanliga dörrnycklar?

Ja, du använder dina vanliga dörrnycklar precis som tidigare. Det är endast hemtjänstpersonalen som använder det digitala låset.

Vad händer om det digitala låset inte fungerar?

Hemtjänsten har ett system där alla digitala lås övervakas för att se så att allt fungerar. Om ett digitalt lås skulle sluta att fungera så får hemtjänstpersonalen en avvisering i systemet och tar kontakt med dig för att åtgärda problemet. Personalen har även innarbetade rutiner som aktiveras om det digitala låset inte fungerar, det kan exemplevis innebära att personalen istället använder en fysisk nyckel för att låsa upp dörren till din bostad.

Vem/vilka kan komma i min bostad?

Endast hemtjänstpersonal med behörighet.

Om jag avslutar stödet från kommunen, vad händer då?

I samband med att kommunens stöd och insatser avslutas så avinstalleras det digitala låset. Det innebär att personal från Ånge kommun kommer hem till dig och återställer dörren till ursprungligt skick.