Korttidsboende, växelvård

Korttidsboende

Korttidsboende är en form av särskilt boende där man bor en begränsad tid, vistelsen skall alltid ha ett tydligt syfte. På boendet arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Personal finns tillgängliga dygnet runt för hjälp och stöd, utifrån individuella behov. På boendet finns redan möbler i rummet. Det man själv tar med sig till boendet är egna kläder, hygienartiklar, mediciner och utskrivna hjälpmedel.

Korttidsboende kan vara ett alternativ

  • Efter sjukhusvistelse; om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering en tid efter sjukhusvistelse.
  • Avlastning för närstående; när du som vårdar en närstående i hemmet i perioder behöver avlastning för att kunna åka bort eller för att få vila. Då finns möjlighet att den omsorgsbehövande bor på ett korttidsboende en begränsad tid.
  • För vård i livets slutskede
  • I väntan på plats på permanent särskilt boende; om du beviljats och behöver flytta in på särskilt boende men det inte finns någon plats för tillfället och du ej klarar att bo kvar hemma med hjälp från hemtjänsten

För att få korttidsboende krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om korttidsvård via kommunens biståndshandläggare. Ansökan är alltid frivillig.

Växelvård

Växelvård innebär att man växelvis bor på ett boende och hemma. Ett vanligt upplägg är att man bor 1–2 veckor hemma och 1–2 veckor på boendet rullade över tid. Det kan vara en stor hjälp för anhöriga som då får avlastning. Boendet har personal dygnet runt som finns till hands för hjälp och stöd, utifrån individuella behov. På växelboendet har man inga egna möbler eller personliga föremål. Man tar med sig egna kläder, hygienartiklar, mediciner, utskrivna hjälpmedel och mindre tillhörigheter för den period man bor där.

För att få växelvård krävs ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Du ansöker om växelvård via kommunens biståndshandläggare. Ansökan är alltid frivillig.

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare nås vardagar kl 08.30–09.30 via kommunens växel, telefonnummer 0690–25 01 00.