Dagvård

Dagvård kan beviljas till dig som bor kvar i det egna hemmet. Det ger ett stöd till dig som inte kan få ditt behov av kontakter och aktiviteter tillgodosedda genom det som samhället har att erbjuda. Behovet kan vara att exempelvis bryta isolering eller avlasta anhörig.

På dagvården erbjuds du stimulans, sysselsättning och gemenskap med andra, utanför hemmet. Under vistelsen ingår lunch och fika. Vi försöker hitta aktiviteter utifrån deltagarnas individuella möjligheter, önskemål och kapacitet. Aktiviteterna kan vara exempelvis gemenskap och möten, kultur och aktiviteter, utevistelse, fysisk aktivitet och minnesträning.

Du ansöker om insatsen dagvård via kommunens biståndshandläggare, som utreder och beslutar enligt socialtjänstlagen.

Kontaktuppgifter

Du når biståndshandläggare vardagar kl 08,30–09,30 via kommunens växel, telefonnummer 0690–25 01 00.

Vid frågor om dagvården kontakta Enhetschef för dagvården, via kommunens växel, telefonnummer 0690-25 01 00.