Invandring och integration

Kommunen tar emot ensamkommande barn och unga och nyanlända personer varje år. Här finns också några av Migrationsverkets asylboenden.

Kommunen har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn och unga. Ånge är en så kallad anvisningskommun. Som anvisningskommun tar vi ansvar för de ensamkommande barnen under en längre tid, i väntan på Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

De ensamkommande barnen och ungdomarna kan bo i kommunens HVB-hem, stödboende, i familjehem eller på HVB-hem på andra orter.

Med Länsstyrelsen finns avtal om att ta emot 20 - 30 nyanlända personer varje år.

Kommunen ordnar med förskola, skola, bostad och svenska för invandrare (SFI) för dessa grupper.