Hemtjänst

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Det kan beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen

Du kan få hemtjänst för sådant du inte klarar av på egen hand. När du ansöker om hemtjänst gör socialtjänsten en bedömning av dina behov och vilka möjligheterna det finns att hjälpa dig med dem. Det du betalar för hemtjänst beror på hur mycket hjälp du behöver och hur stor inkomst du har.

Ansökan om hemtjänst

Vill du ansöka om hemtjänst kan du ta kontakt med en biståndshandläggare.
Stödet är behovsprövat enligt Socialtjänstlagen.

Om du redan har hemtjänst och behöver ändra dina hemtjänstinsatser, kontakta en biståndshandläggare.

Det kan du få hjälp med

Hjälp från hemtjänsten kan vara personlig omvårdnad, service och aktiviteter i den egna bostaden. Insatserna planeras och utformas tillsammans med dig som behöver dem, så att du som kund själv kan vara aktiv.

  • Omvårdnadsinsatser är till exempel hjälp med att äta och dricka, sköta sin personliga hygien, egenvård och utevistelse.
  • Serviceinsatser är till exempel städning, tvätt, inköp och ärenden.
  • Aktiviteter är till exempel utevistelse och ledsagning.
  • Rehabilitering

När du beviljas en eller flera insatser kommer du tillsammans med en representant för kommunen att planera när och hur dina insatser ska utföras. Dina önskemål kan variera över tid. Om du vill ha en förändring, kontakta enhetschefen för hemtjänsten i god tid för en ny planering.

Anmäl förändringar tidigt, resor, vistelse på annan plats

Ska du resa bort och därför inte behöver hemtjänsten under en period ska du kontakta din enhetschef och eller biståndshandläggare vid handläggningsenheten.

Om du kommer att vistas på annan adress, t ex i ditt fritidshus, men ändå behöver dina hemtjänstinsatser? Kom ihåg att anmäla till enhetschefen i god tid så att vi kan planera.

Anlita ett privat företag

Du kan också välja ett privat företag som utför tjänsterna, ofta kallat "hushållsnära tjänster". För hushållsnära tjänster kan du göra skatteavdrag på halva arbetskostnaden.
Beställ tjänsten direkt hos det privata företag du vill ha.