Gatubelysning

Gatubelysningen i Ånge kommun har, liksom i många andra kommuner, byggts upp av lokala föreningar, främst under 1960-talet. Nu är det kommunen som har ansvaret.

Utanför tätort är det nattsläckt mellan 00:00 och 05:00. Lokala anpassningar finns. Det är också släckt mellan 15 maj och 15 juli.

Numera är det mest LED-belysning och belysningspunkterna inspekteras årligen och trasiga lampor byts ut.

Fel på gatubelysning

Belysningspunkterna inspekteras årligen och trasiga lampor byts ut.

Vill du anmäla fel på gatubelysningen är vi tacksamma om ni använder vår e -tjänst Felanmälan till kommunens tekniska verksamheter Länk till annan webbplats..

Prioritering vid fel

Tid för felavhjälpning beror på felets omfattning och placering enligt följande:

Åtgärdas snarast

  • Fel som utgör fara för liv och egendom, exempelvis vid fara för elsäkerhet

Åtgärd inom två veckor

  • Gruppfel ex mörklagd gata eller slinga
  • Omfattande vandalisering

Åtgärd inom en månad

  • Omfattande gruppfel (flera ljuspunkter)

Åtgärd vid nästa årliga tillsyn eller övriga servicearbeten i närheten

  • Fel som omfattar enstaka ljuspunkter
  • Slocknad lampa som ej felrapporterats

Använd reflex

Under årets mörkare månader är det viktigt att använda reflex. Det är ett enkelt och billigt sätt att minska risken för att råka ut för en olycka. De flesta olyckor med gående inträffar i tätbebyggda områden med gatubelysning. Därför behöver du ha reflexer för att vara synlig i trafiken.