Dialog och synpunkter

Som invånare i Ånge kommun har du möjlighet att påverka kommunen på flera olika sätt, bland annat:

  • Rösta i kommunalvalet.
  • Direktkontakt med politiker eller tjänstepersoner.
  • Lämna synpunkter, klagomål och beröm.
  • Ställa frågor och lämna medborgarförslag.

Ånge kommun välkomnar och värdesätter synpunkter från invånare, företag och besökare. När du hör av dig med beröm, klagomål, frågor och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi skulle kunna göra bättre.

Det finns flera sätt att kontakta kommunen om du undrar något, har ett förslag eller om du vill kritisera eller berömma. Du kan naturligtvis lyfta din synpunkt när du är i kontakt med berörd verksamhet.