Medborgarundersökningen 2022

Hur upplever du som invånare i kommunen att det är att bo och leva i Ånge kommun? Det och mycket mer vill vi veta i Medborgarundersökningen.

Medborgarundersökningen är ett samarbete med Svenska Statistikmyndigheten (SCB). SCB skickar ut enkäten till 1000 slumpmässigt utvalda Ångebor, där de yngsta som får enkäten är 18 år.

Svaren i undersökningen ger oss viktig information om hur du som invånare upplever att det är att bo och leva i Ånge kommun. Du som svarar är helt anonym.

Områden vi ställer frågor om är exempelvis fritid och skola, trygghet, kommunens klimat- och miljöarbete och dina möjligheter att vara med och påverka.

Vad visade resultatet?

Många av invånarna i Ånge kommun tycker att kommunen är en trygg och bra plats att leva och bo på. Men möjligheten till inflytande kan bli bättre. Det visar resultatet från Medborgarundersökningen 2022.

SCBs medborgarundersökning Pdf, 411.8 kB.

Resultatet visar att hela 94,3 procent generellt tycker att Ånge är en bra kommun att leva och bo på. 82,9 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter och 63,6 procent skulle rekommendera andra att bo här.

Många är trygga

Generellt upplever invånarna som svarat att de känner sig trygga. 97,7 procent svarade att de känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 95 procent. Störst skillnad mot riksgenomsnittet hade frågorna om man upplever problem med gäng som bråkar eller våldsbrott. Förskolan och äldreomsorgen får högt betyg av invånare som haft kontakt med verksamheten under de senaste 12 månader.

Vill kunna påverka mer

Däremot får grundskolan lägre betyg. Kollektivtrafik är ett annat svagt område för de som svarade, det är svårt att arbetspendla och ta sig till fritidaktiviteter med kollektivtrafik. De anser också att det behövs fler mötesplatser för unga och äldre. Invånarna tycker att kommunens egna arbete för att för att minska miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter inte fungerar lika bra jämfört med riket. Svaren visar också att möjligheterna är mindre när det gäller att kunna påverka politiska beslut och att påverka utvecklingen via till exempel samråd. Däremot får en ett bra bemötande av politiker och tjänstepersoner och svar på sina frågor.

Har något som du vill framföra till kommunen?

Då kan du lämna en synpunkt så tar vi vidare det till rätt personer!