Vad är Europaparlamentet

Europaparlamentet, den enda direkt-valda EU-institutionen, är kärnpunkten för europeisk demokrati. Europaparlamentets tre huvuduppgifter är att stifta lagar, utöva kontroll och att besluta om EU-budgeten.

Europaparlamentet representerar EU-medborgararnas intressen. Ledamöterna debatterar, utformar och antar lagar som har en direkt påverkan på 450 miljoner européer i totalt 27 medlemsländer.
Europaperlementet, även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom EU (Europeiska unionen); Den andra är Europeiska unionens råd. Parlamentet består av 705 ledarmöter, som väljs genom allmänna och direkta val vart femte år och som företräder unionsmedborgarna direkt på europeisk nivå.
På Europaparlamentets hemsida Länk till annan webbplats. beskriver de mer detaljerat vad Europaparlamentet är. Där kan du också läsa mer om EU i stort; bland mycket annat om "vad man får ut av EU", hur beslutsfattandet går till, hur länder går med i EU och hur EU fungerar i den globala politiken.

Vill du veta mer om hur EU och Europaparlamentet fungerar och vad det gör för nytta?

På Europaparlamentets hemsida kan du ta del av korta förklarande videos om hur Europaparlamentet och EU fungerar, och vilken nytta de gör för EU-medborgare.

Länk till Europarl:
Korta videos om hur Europaparlamentet och EU fungerar | Nyheter | Europaparlamentet Länk till annan webbplats.