Fastighetsinformation

Information om gamla förrättningshandlingar som exempelvis avstyckningar eller uppgifter om vem som äger en fastighet hittar du i fastighetsregistret.

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader, fastighetstaxering och bestämmelser för marken, till exempel plan- och naturvårdsbestämmelser.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar. Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Om du vill ha tillgång till fastighetsinformation kan du få det genom att besöka statliga Lantmäteriets webbplats där det finns detaljerad kontaktinformation, se nedan!