Projekt inom God och nära vård i länet

I Västernorrland har alla sju kommuner och Region Västernorrland enats om ett gemensamt koncept där samverkan är ledord.

På denna sida presenterar vi de projekt och arbeten som pågår utanför Ånge kommun.

 

Sex kvinnor som står tätt tillsammans i somrig utomhusmiljö och alla sex tittar in i kameran.

Effektiv rehabilitering i Örnsköldsvik

Invånare som söker hemtjänst i Örnsköldsviks kommun har fått ökade möjligheter till effektiv rehabilitering och förebyggande insatser. Det är tack vare ett projekt som gett dokumenterade resultat, både genom att patienter återfår förmågor som varit nedsatta och att kommunen gör kostnadseffektiva vinster.

- Det handlar om att vi arbetsterapeuter och fysioterapeuter börjat arbeta i team med biståndshandläggarna. När en patient söker hemtjänst för lätta och måttliga behov gör vi ett hembesök och en gemensam bedömning av till exempel rehabiliteringspotential, fallrisk och hjälpmedelsbehov, säger Jenny Jonsson, arbetsterapeut vid Örnsköldsviks kommun.

Läs mer om rehabiliteringsprojektet i Örnsköldsvik Länk till annan webbplats.

Tre kvinnor som tittar in i kameran och ler. I bakgrunden ser man en tavla för syntest och under den står en prideflagga på ett bord.

”Varje barn ska få gå i skolan och må bra”

Olika barn behöver olika typer av stöd under skolgången. Nu samordnar sig hälsocentraler, skola, elevhälsa och socialtjänst i Härnösand - med målet att se hela barnet.

Samverkansmodellen kallas HLT Härnösand, förkortningen står för Hälsa, Lärande och Trygghet.

Det innebär att personal från låg- och mellanstadiet på kommunens skolor har regelbundna möten med elevhälsa, socialtjänst och hälsocentral för att hitta de bästa sätten att ge rätt stöd till varje barn i ett tidigt skede.

Läs mer om Samverkansmodellen HLT Härnösand Länk till annan webbplats.

Uppdrag samverkan - i den stora omställningen av vård och omsorg

Anna Böhlénius och Elin Berglund stödjer sina kommuner i omställningen till en god och nära vård. En vård och omsorg som i större utsträckning ska utgå från individuella behov och förutsättningar med en ökad samverkan mellan kommun och region.

Samverkan är ett ledord i nära vård-samordnarnas uppdrag. Det rör sig om samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter inom kommunerna, liksom samverkan med Region Västernorrland. Och inte minst handlar det om samverkan med befolkningen.

Här kan du läsa hela intervjun med samordnarna Anna och Elin. Länk till annan webbplats.

Fem personer står i grupp.

Rätt stöd i rätt tid under demensresan

Demensteamet växte fram som ett unikt pilotprojekt i Örnsköldsvik. Nu har det permanentats för att fortsätta ge patienter som diagnostiserats med demens en tryggare resa genom sjukdomsförloppet.

- Samarbetet i teamet gör att patienten tack vare en anpassad miljö och kognitiva hjälpmedel kan bo kvar i egna hemmet så länge som man önskar. Patientens anhöriga kan få kunskap och stöd så de blir trygga i situationen, säger hon.

Läs mer om demensteamet Länk till annan webbplats.

Två kvinnor står bredvid varandra på en skogsstig. De tittar in i kameran och ler.

Personlig hälsocoach hjälper länsbor äta bättre och motionera mer

Hälsosam online är en hälsosatsning som just nu pågår i Region Västernorrland. Deltagarna får kostnadsfri tillgång till en personlig hälsocoach och en app för att registrera motion och matintag. Varje vecka ger coachen respons och uppmuntran genom digital kommunikation.

Läs mer om Hälsosam online Länk till annan webbplats.

Två kvinnor står vid en bil och båda tittar in i kameran. Kvinnan till vänster är yngre och har glasögon och grå tröja, hon står bakom en bildörr. Kvinnan till höger är medleålders och har glasögon och en grön tröja. Båda två ler.

Ann Åsén och Anna-Karin Nordling Widén är distriktssköterskor i ÄlSa hembesöksteam i Sundsvall.

ÄlSa-teamet gör hembesök när livssituationen blir för svår

ÄlSa-hembesöksteam finns till för äldre och multisjuka medborgare i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå kommun. Namnet står för Äldre med Sammansatta vårdbehov och består av läkare i geriatrik, distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens.

- Verksamheten bygger på att vi krokar arm med patient och närstående, kommunens distriktsköterskor, rehab och hemtjänst, säger Eva Oskarsson, överläkare i geriatrik vid sjukhuset i Sundsvall och grundare av ÄlSa-teamet.

Läs mer om ÄlSa-teamet Länk till annan webbplats.

Ihopklippt bild med projektledaren Jonas Boström till vänster och en surfplatta till höger i bild.

Projektledaren Jonas Boström tror att piloten kan bli ett underlag för det fortsatta arbetet med vård och omsorg på distans i Västernorrland.

Test med surfplattor för digitalisering av vård och omsorg

Ett digitalt stöd i vården genom en egen surfplatta med uppkoppling mot regionens hälsocentral är ett koncept som har provats i ett pilotprojekt i Sundsvalls kommun. Nu utvärderas det och skapar ringar på vattnet.

- Vård och omsorg på distans med hjälp av den digitala tekniken är ett viktigt verktyg för att möta de ökade behoven och de minskade resurserna i sjukvården, säger Jonas Boström som varit projektledare för pilotprojektet Digital God och Nära vård i Indal-Liden.

Läs mer om testet med surfplattor Länk till annan webbplats.

Två leende kvinnor med glasögon sitter bredvid varandra i ett rum som är fyllt av leksaker och de tittar in i kameran.

Eva-Lena Östholm och Anette Sjöstedt driver projektet BarnSäkert.

BarnSäkert

BarnSäkert är en arbetsmodell som drivs i samverkan mellan Sundsvalls kommuns socialtjänstförvaltning och Region Västernorrland. Syftet att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. När barn far illa ska barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kunna erbjuda hjälp till åtgärd. Knepet är ett nytt och tätt samarbete.

Läs om barnsäkert Länk till annan webbplats.

Helena Rödén och Marie Hellholm hemma hos Arne Öberg i byn Utanskog.

Nu kan patienter bli undersökta hemma hos sig i Kramfors

I glesbygdskommunerna Kramfors och Sollefteå pågår pilotprojektet ”Hemma hos mig”. Det ska visa om digital utveckling och bättre samarbete kan göra att patienter i större utsträckning kan få vård i hemmet och slippa långa resor.

Det är inte ovanligt att patienter kommer till hälsocentralen eller akutmottagningen med symtom som skulle kunna behandlas hemma. Därför utvecklas en ny modell – som just nu testas på särskilda boenden för äldre och i hemsjukvården.

Läs mer om pilotprojektet "Hemma hos mig" Länk till annan webbplats.

Två kvinnor sitter vid ett skrivbord med en dator framför sig. Kvinnan till vänster är ljushårig och har en vit tröja. Kvinnan till höger har grått hår och en mörk poncho. De tittar på varandra och ler.

Annelie Rosfjäll och Miriam Elffors har ett tätt samarbete för att stötta NPF-patienter och andra brukare som bor på LSS-boenden i Sundsvalls kommun.

En trygg och nära vård för personer i LSS-boende i Sundsvalls kommun

Stuprörstänk kan göra vården svårtillgänglig för personer som bor på ett LSS-boende. Därför ska primärvård, specialistvård och LSS-sjuksköterskor i Sundsvalls kommun samverka för forma vården ur individens perspektiv. Med ökad trygghet förväntas vårdbehovet minska.

Läs om projektet Länk till annan webbplats.