Krisberedskap

Vid en kris i vår kommun är det kommunens krisledningsgrupp som i första hand samordnar och informerar om händelsen. Krisledningsgruppen leds av kommunchefen .

Vad menas med en allvarlig händelse, kris och extraordinär händelse?

  • En allvarlig händelse drabbar stora delar av samhället. Längre elavbrott är ett exempel på vad som kan drabba oss i kommunen.
  • En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Ibland används begreppet kris för en allvarlig händelse. Ordet kris kan betyda olika saker för olika människor.
  • Inom kommunen används begreppen krisberedskap och krisarbete och avser då det arbete vi gör före och under allvarliga händelser som kan drabba många människor i vårt samhälle.
  • En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek med svåra översvämningar eller stora snömängder på kort tid kan vara sådana.
  • Tänk på att det är du själv i första hand, som ansvarar för din och din familjs säkerhet vid en extraordinär händelse. Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. Vid en långvarig kris kan samhällets resurser vara begränsade och kommer att sättas in där behoven är som störst. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Kan jag förbereda mig för en kris?

Svaret är ja. Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera. Du kan läsa mer om detta på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vad en kris är på krisinformation.se Länk till annan webbplats. och hur du kan förbereda dig för en kris kan du läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..