Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism (VBE) är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra det krävs ett bra och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Arbetet i Ånge kommun

Kommunen har ett ansvar att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Kommunens plan för det arbetet syftar till ett långsiktigt förebyggande arbete i samverkan mellan olika aktörer, där alla kommunens invånare är målgrupp.

För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö - och för anhöriga.

Socialtjänsten i din kommun
Du kan vända dig till socialtjänsten eller Säkerhetssamordnaren i Ånge kommun för råd, stöd och hjälp.
0690-250 100

Du kan även vända dig till Rädda Barnens orostelefon.
020-100 200
Läs mer på www.rb.se/orostelefonen Länk till annan webbplats.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är en del av Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, och ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Läs mer om Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats.