Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen välja att följa sammanträdet via webb-tv eller på plats.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktiges huvudsakliga uppgifter är att;

  • fastställa mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • fatta beslut om kommunens budget
  • besluta om kommunalskattens storlek
  • besluta om andra viktiga ekonomiska frågor.

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, utser ledamöter i nämnder och styrelser och bestämmer om hur arbetet ska fördelas mellan olika nämnder.
Kommunfullmäktige i Ånge består av 35 ledamöter och 21 ersättare.

Kom och lyssna när kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder cirka fem gånger per år. Sammanträdena är offentliga och du är välkommen att lyssna. Vanligtvis hålls sammanträdet i Medborgarhuset i Ånge. Du kan se sammanträdet direkt eller i efterhand på webben. Tid och datum annonseras på www.ange.se en vecka före sammanträdet.

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund, har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i ärenden som rör kommunens verksamhet.
För att kunna ge bästa möjliga svar bör frågorna anmälas till Kommunkansliet senast fredagen före sammanträdet per brev, eller per e-post: ange@ange.se.
Adress: Ånge kommun, Kommunfullmäktige, 841 81 Ånge

Ordförande: Stiven Wiklund (S)
1:e vice ordförande: Tomas Milling (M)
2:e vice ordförande:  Stig Malmberg (SD)

Mandat i kommunfullmäktige 2022-2026

Skriv tabellbeskrivning här

Socialdemokraterna

14

Sverigedemokraterna

6

Vår Framtids politiska utskott

6

Moderaterna

4

Centerpartiet

2

Vänsterpartiet

2

Kristdemokraterna

1

Totalt

35