Nämnder och förbund

Kommunens verksamhet är mycket bred. Ibland är det effektivare att bedriva kommunal verksamhet tillsammans med andra kommuner. Vissa av dessa verksamheter bedrivs i gemensamma nämnder.

Ånge kommun har två politiska nämnder, myndighetsnämnden och valnämnden, som ansvarar för kommunens verksamhet inom olika fackområden.