Kommunala bolag

Ånge kommun är helägare till följande bolag:

Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) äger och förvaltar bostäder, industri och företagslokaler och kommunala verksamhetslokaler i hela kommunen.

Webbplats: Ånge Fastighets & Industri AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ånge Energi AB producerar och levererar fjärrvärme i Ånge kommun vid anläggningar i Ånge och Fränsta.

Webbplats: Ånge Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ånge kommun är delägare i följande bolag:

Ångefallen Kraft AB, kommunen äger 50 % av företaget som producerar cirka 100 GWh elenergi per år i både ett eget och ett delägt vattenkraftverk.

ServaNet AB, kommunen är delägare i bolaget som arbetar med fiberutbyggnad och internet i ägarkommunerna.