Bygdemedel

Ansökningsdatum
Sista ansökningsdatum vårens omgång är 15 februari.
Sista ansökningsdatum för höstens omgång är 15 september

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar prioriteringar två gånger per år.

Beslut tas vid kommunstyrelsens arbetsutskott vid möten i mars och september. Undantag gör endast i de fall arbetsutskottet bedömer att speciella skäl föreligger.

Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15  februari eller den 15 september för att den skall tas upp för behandling.

Länsstyrelsen
Förvaltningsenheten
871 86  Härnösand

Mikael Öström, Rekvistitionshandläggare, telefon 0611-34 90 45

Anna-Karin Östlund, Handläggare, telefon 0611-34 92 35