Trygga ungdomsmiljöer

Trygga ungdomsmiljöer är en unik utbildning för föreningar med ungdomsverksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att kommunen ska ta initiativ till en utbildningsinsats för att belysa och förhindra övergrepp mot barn.

I samarbete med idrottens utbildningsorganisation SISU och Rädda Barnen har Ånge kommun som första kommun i länet  genomfört en utbildning i att erbjuda barn och ungdomar en trygg föreningsmiljö.

Alla föreningar som tar emot bidrag för ungdomsverksamhet från kommunen måste gå utbildningen och göra en handlingsplan för att upptäcka och motverka diskriminering och kränkande behandling mot barn. Från 2014 gäller kravet  att föreningen lämnar in sin handlingsplan till kommunen  i samband med bidragsansökan.

Utbildningen är i tre steg och 35 föreningar har deltagit i  utbildningen. Processledare från SISU och Rädda Barnen har lett arbetet under träffarna och däremellan har föreningarna jobbat själva med olika frågor.
Under utbildningen har deltagarna lärt sig att förebygga och och upptäcka diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplaner har jobbats fram som ger föreningarna verktyg  för att snabbt vidta rätt åtgärder om det skulle inträffa.

Handlingsplanen

Alla föreningar som tar emot bidrag för ungdomsverksamhet från kommunen måste gå utbildningen och göra en handlingsplan för att upptäcka och motverka diskriminering och kränkande behandling mot barn.

Från 2014 gäller kravet  att föreningen lämnar in sin handlingsplan till kommunen  i samband med  ansökan om Lokalt aktivitetsstöd.


ANDT - krav på tillägg i handlingsplanen

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2015 (KF 2015-05-14 § 27) att föreningar som har gått utbildningen Tryggare ungdomsmiljö ska arbeta in ANDT-frågor (alkohol,narkotika, doping och tobak) i sina Handlingsplaner.
Ånge kommuns krav
För att få kommunens LOK-stöd  är kommunens krav att föreningen lämnar i sin uppdaterade handlingplan där ANDT-frågor ska ingå.
Om man vill kan man utforma en separat handlingsplan för ANDT-frågor.

Nya utbildningar

För nystartade föreningar och övriga föreningar i Ånge kommun som vill söka bidrag för barn och ungdomsverksamhet sker utbildningen som  studiecirkel i samarbete med SISU Västernorrland.
Kontakta Fritidsenheten 0690-25 01 00.