Bilda en förening

Det är inte svårt att bilda en förening, här får du några tips om vad ni ska tänka på.

Ta reda på om det finns intresse för att bilda en förening.

  • Vilken hjälp kan man få av kommunen?
  • Vilka krav ställer kommunen för att man ska få bidrag?
  • Villkoren för att komma med i riksorganisation/specialförbund.

Börja med en tillfällig styrelse (kallas för interimstyrelse). Styrelsen bestämmer föreningens stadgar(föreningens regler).

När er förening har sitt första årsmöte ska ni välja den ordinarie styrelsen, valberedning och revisorer.

Styrelsen består av:

  • ordförande
  • vice ordförande
  • kassör
  • sekreterare
  • ordinarie ledamöter
  • suppleanter

Föreningens styrelse väljs oftast för ett år framåt. På årsmötet kommer ni överens om stadgarna och när ni ska ha årsmöten i framtiden.

Om intresset kring den nya föreningen är stort gör ni  en Verksamhetsplan (enkel års- eller månadsplanering). Det gör det enklare att organisera er förening och verksamhet.

Att registrera föreningen

En ideell förening behöver ett organisationsnummer.
För att få ett organisationsnummer kontaktar ni skatteverket. https://www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Utgifter och inkomster

Banken  hjälper er att öppna ett bankgirokonto.
Kassören sparar sedan all information om föreningens inkomster och utgifter, t ex i en kassabok.

Kontakta Fritidsenheten så får ni hjälp med att komma igång, bidragsregler etc