Vattenavstängninar

Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet. Här hittar du information som kan vara bra att veta om din fastighet är utan vatten.

När det inte kommer något vatten ur kranen beror det oftast på en tillfällig avstängning – antingen i fastigheten eller på ledningsnätet i gatan. Är vattnet avstängt ute vid gatan kan det bero på nyanslutningar, lagning av vattenläcka eller förbättring av befintligt ledningsnät.

Vi försöker informera om avstängningar i största möjligaste mån, men när något akut inträffar så hinner vi inte alltid. Vi ber om överseende med detta.

Att tänka på när vattnet stängs av:

Innan

  • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
  • Se till att alla vattenkranar är stängda.
  • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

Under

  • Det går att spola toaletten en gång. Sedan fylls inte vattnet på.
  • Det går inte att spola/använda dricksvattnet i kök eller badrum.
  • Det är inte möjligt att använda disk- eller tvättmaskiner.
  • Vid längre avstängning hämtas dricksvatten vid utställd vattentank. Du kan också kontakta kommunen eller fråga någon vid reparationsplatsen.

Efter avstängning

  • Öppna kranen för kallvatten försiktigt och låt vattnet rinna i några minuter. Spola gärna i flera kranar.
  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna en stund tills det blir klart. Missfärgningen är inte farlig. Vattnet blir missfärgat då det blandas med luft. Annan färg kan vara rost från ledningar.
  • Använd inte tvättmaskinen direkt efter avstängning, då kan ljusa kläder bli missfärgade.

Tänk på att: Fastighetsägaren är själv ansvarig för vatten och avlopp fram till den förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Om kommunen inte fastställt annat läge är förbindelsepunkten normalt sett placerad 0,5 meter utanför tomtgräns.