Taxor, avgifter och bestämmeler

VA-verksamheten bekostas inte med skattepengar utan finansieras genom en vatten- och avloppsavgift. Avgifterna används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnätet samt ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvattnet från kommunens gator och fastigheter.

Här hittar du information om vad det kostar att ansluta till kommunalt VA, vad din förbrukning kostar  och vad slamtömning kostar. Länken till VA-taxan i sin helhet finns här Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Betala med e-faktura

Anmäl dig gärna till e-faktura på din bank. Det gör betalningen lite enklare och det går åt mindre papper!

Fakturan kommer skickas direkt till din internetbank och visas under betalningar. Uppgifter om OCR-nummer, förfallodatum, bankgiro och belopp är redan ifyllda.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med att du ansluter dig till det kommunala ledningsnätet. Det du betalar bidrar till kostnaden för utbyggnaden av vatten- och avloppsledningarna. 

Prisexempel anläggningsavgift

Här redovisas exempel för avgift vid anslutning till kommunalt vatten och avlopp enligt den gällande VA-taxan för 2024.

Anläggningsavgift för hushåll (villa) vid anslutning till kommunalt VA:

Typ

Pris, inkl moms

Servisavgift för vatten, spillavlopp och dagvatten

56 250

Förbindelsepunkt för vatten, spillavlopp och dagvatten

56 250

Lägenhetsavgift (enfamiljshus)

37 500

Summa (fasta + rörliga kostnader)

150 000

Brukningsavgift

Brukningsavgiften betalas av alla fastigheter med abonnemang. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna.

Prisexempel brukningsavgift

Här redovisas exempel för avgifter vid brukande av kommunalt vatten och avlopp enligt den gällande VA-taxan för 2024. Redovisade exempel avser bostadsfastigheter belägna inom verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Brukningsavgift för hushåll (villa) med vatten och avlopp:

Typ

Pris, inkl moms

Grundavgift vatten och avlopp

4 554 kr

Lägenhetsavgift vatten och avlopp

1 574 kr

Förbrukningsavgift vatten och avlopp

4 830 kr

Summa (fasta + rörliga kostnader)

10 958 kr

Brukningsavgift för fritidshus med vatten och avlopp:

Typ

Pris, inkl moms

Grundavgift vatten och avlopp

4 554 kr

Lägenhetsavgift vatten och avlopp

1 574 kr

Förbrukningsavgift vatten och avlopp

2 416 kr

Summa (fasta + rörliga kostnader)

8 544 kr

Brukningsavgift för flerbostadshus, som är anslutet till vatten och avlopp, med 10 lägenheter och vattenförbrukning på 1 500 m3/år:

Typ

Pris, inkl moms

Grundavgift vatten och avlopp + mätaravgift (stl 10) vatten

5 269 kr

Lägenhetsavgift vatten och avlopp

15 738 kr

Brukningsavgift 1 500 m3 vatten * 42,44 kr

63 660 kr

Summa (fasta + rörliga kostnader)

84 667 kr

Slamtömningsavgift

Du som har enskilt avlopp ansvarar för att din avloppsbrunn töms regelbundet. I Ånge kommun har vi ett samarbete med Sundfrakt som kommer att genomföra slamtömning av enskilda brunnar från maj med början i kommunens östra del, sedan arbetar man sig väster ut.

Mer information om slamtömning finner du under rubriken Slam och latrin

Prisexempel slamtömning

Tömning av stor slambrunn en gång per år

1243 kr/gång

- framkörningsavgift ingår med 410 kr


Tilläggsavgift för akut tömning av slambrunn (inom 24 timmar)

1243 kr/timma

Tilläggsavgift för extratömning av slambrunn (inom 5 arbetsdagar)

1104 kr/gång

Tilläggsavgift för slanglängd överstigande 20 meter

153 kr/ 5 meter

Spolning av brunn i samband med tömning

1642 kr