Dricksvatten

Vatten är så självklart att vi sällan tänker på att det är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel.

Här finner du information om vattnets väg hem till dig och hur kommunen jobbar med dricksvatten i våra vattentäkter, vattenverk och ledningsnät.

I Ånge kommun får de flesta sitt dricksvatten från grundvatten som finns i de stora vattentäkterna Moradal i Ånge och Fredriksdal i Ljungaverk. Totalt producerar 11 stycken vattentäkter årligen ca 1,4 miljoner kubikmeter dricksvatten, vilket motsvarar ungefär 80 fullastade tankbilar med släp per dygn. 

Innan vattnet blir till gott och friskt kranvatten renas det i något av våra vattenverk.

Vattenkvalitet

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. För att säkerställa att dricksvattnet inte innehåller några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen utför vi regelbunden tillsyn och provtagning. Provtagningarna görs i enlighet med Livsmedelsverkets bestämmelser för att säkreställa att vattnet alltid håller en god och hälsosam kvalitet.

Vattenkvalitet för dig med egen brunn

Har du egen brunn måste du själv se till att provtagning görs samt att vattenkvaliteten är god. Läs mer om hur du går tillväga för att provta ditt vatten under enskilt dricksvatten i högerspalten.

Under relaterade dokument finner du kommunens beskrivning av olika analysparameterar. Vill du gå igenom ett eget prov med personal så rekommenderar vi att du hör av dig kommunen och bokar en genomgång av proverna

Vattnets hårdhet

Nästan alla i kommunen har mjukt vatten, 0-5 °dH. Vilket innebär att du sällan behöver någon tillsats för vattenavhårdning i disk- eller tvättmaskiner.

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåll, främst är det omfattningen av kalcium- och magnesiumjoner som avses. Vatten som innehåller mycket kalcium och magnesium kallas hårt vatten. Vatten med lite kalcium och magnesium kallas mjukt vatten.

Framförallt doseringen av tvätt- och diskmedel berörs av vattnets hårdhet. Ett mjukt vatten löser sig lättare och kräver därför mindre doser tvättmedel.

Hårdhetsgraden brukar anges på följande sätt:

  • 0-2° dH mycket mjukt
  • 2-5° dH mjukt
  • 5-10° dH medelhårt
  • 10-20° dH hårt
  • 20° < dH mycket hårt

Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel du behöver använda. Att använda mindre mängder tvättmedel minskar belastningarna på våra reningsverk.

Här nedanför kan du som har kommunalt vatten se hårdheten på vattnet från vattenverket där du bor:

Vattenverk

Hårdhet (°dH)

Haverövallen

3,1

Hjältan

8,7

Fredriksdal¹

7,8

Kölsillre

4,1

Munkbysjön

8,2

Sillre södra

8,1

Ånge² 

3,0

Östavall

4,9

Östby

9,5

Överturingen

4,5

¹ Fredriksdal vattenverk försörjer även orterna Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar

² Ånge vattenverk försörjer även orterna Alby, Ovansjö, Boltjärn, Hallsta, Parteboda, Önsta, Byn, Erikslund och Borgsjöbyn