Enskilt (eget) avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät ska du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen fastighet.

Om du ska installera ett eget avlopp eller byta ut ett befintligt måste du ansöka om tillstånd från Bygg- och miljönämnden.