Avloppsvatten

I Ånge kommun har cirka 2800 abonnenter kommunalt avlopp och det sammanlagda avloppsledningsnätet är ca 230 km långt. 

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. Här ingår både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från disk, tvätt, dusch och toaletter. Dagvatten är det regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser.

Spillvattnet från fastigheter som är anslutna till avloppsnätet rinner ner i avloppsrör under marken och vidare till någon av kommunens reningsanläggningar. I anläggningarna renas vattnet för att minska belastningen på recipienten med två- eller trestegsrening (mekanisk, kemisk och biologisk rening). Efter reningen släpps vattnet ut i Ljungan, som rinner vidare till Östersjön. Regnvatten och smältvatten, så kallat dagvatten, leds via särskilda ledningar direkt ut i Ljungan eller andra vattendrag.

Att vara ansluten till kommunalt avlopp innebär att det du spolar ner renas i ett av kommunens avloppsreningsanläggninar. Men anläggningarna klarar faktiskt inte av att rena vad som helst. Därför behöver vi alla vara noga med vad som hamnar i avloppet. Vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön.

Tips för att skydda vattnet och miljön

Vattnet går runt i ett evigt kretslopp utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som stenåldersmänniskorna en gång drack och som ska ge liv i många, många generationer till. Därför är det viktigt att vi är rädda om det.

Kommunen är duktig på att rena vatten, men utan din hjälp når vi inte hela vägen. Vad vi gör påverkar – varje individ spelar roll – vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön.

Köp rätt varor

En av de bästa sakerna man kan göra för att hålla vattnet rent är att köpa rätt produkter. Välj produkter som enkelt bryts ner i reningsverken och som minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Det kan hjälpa att hålla utkik i butiken efter märkningar så som Svanen, EU-blomman/ EU-Ecolabel, KRAV, Bra Miljöval och textilmärkningen Öko-Tex.

En annan sak man kan göra är att inte köpa fel produkter, som skadar kretslopp och miljön. Köp inte produkter som innehåller antibakteriella ämnen som silver och triclosan. Dessa finns bland annat i kläder, schampo, kylskåp, tandkrämer, deodoranter samt disk- och tvättmedel. Ämnena är mycket giftiga för vatten- och jordlevande organismer samt att de kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

Använd inte kosmetiska produkter som peelingkrämer, skrubbtvålar, tandkrämer m.fl. som innehåller mikroplaster. Dagens reningsverk kan inte ta bort dessa partiklar. Ämnena kan dölja sig bakom ord som t.ex. microspheres, spherules eller polyethylene. Ämnena har förödande effekt på marina ekosystem både i närmiljön och i världshaven.

Använd inte byggmaterial, elektriska kablar, förpackningar, leksaker, färg, gummiprodukter, lim och textilier som innehåller ftalater (DEHP, DBP, BBP, DINP, DNOP och DIDP). Ämnena är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. En del ftalater kan orsaka nedsatt fortplantningsförmåga och hormonstörande effekter.

Använd inte elektronik, möbler, textilier (dock inte kläder), byggmaterial och skumplast som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Ämnena är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. En del bromerande flamskyddsmedel kan skada fortplantningsförmågan.

Använd inte textiler som innehåller alkylfenol/alkylfenoletoxylat. Ämnena är giftiga för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön, fosterskador och nedsatt fortplantningsförmåga.

Använd inte arbetskläder, impregneringsmedel, sportkläder och sportskor, golvpolish och släckskum som innehåller högflourerade ämnen (PFOS och PFOA). Ämnena är cancerframkallande och kan orsaka fosterskador samt nedsatt fortplantningsförmåga.

Sluta fulspola

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ingenting annat hör hemma där. Om du slänger skräp i avloppen kan det orsaka stopp i avloppet och skadliga långtidseffekter i miljön.

Särskilt viktigt är det att undvika att spola ner kemikalier, eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Lämna förbrukade eller utrensade kemikalier på återvinningscentralen. Har du överblivna läkemedel ska dem lämnas till apoteket.

Fett i avloppen är också något som bör undvikas. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten, inte fett. Utsläpp av fetter/oljor leder till problem med igensättningar.

Torka ur fettrester från stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng det i soporna istället för att hälla det i avloppet. Har du använt mycket fett ska du hälla det i en flaska och slänga det i hushållssoporna.

Rätt i avloppet

 1. Toapapper
 2. Kiss
 3. Bajs
 4. Miljömärkta produkter av schampo, tvål, tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel.
 5. Smuts från disk och tvätt.

Fel i avloppet

 1. Hushållspapper
 2. Våt-/torrservetter
 3. Olja
 4. Färgrester
 5. Lösningsmedel
 6. Bomull med aceton
 7. Blekmedel
 8. Fotokemikalier
 9. Bekämpningsmedel
 10. Övriga kemikalierester
 11. Mediciner
 12. Bomullspinnar/tops
 13. Trasor
 14. Tamponger/bindor/trosskydd
 15. Kondomer
 16. Kattsand
 17. Matrester
 18. Onödigt fett
 19. Cigaretter/snus/aska

Håll rent miljövänligt

Överdosera inte när du tvättar och kör alltid full maskin – en tvättmaskin som är halvfull förbrukar nästan lika mycket energi som en full maskin. Använd helst pulvertvättmedel. Flytande tvättmedel innehåller ofta mer tillsatser. Sköljmedel är i princip onödigt, så undvik det. Tvätten blir ren ändå och det släpper ut mindre kemikalier.

Om du måste tvätta bilen hemma, undvik att stå på gatan eller garageuppfarten. Ställ bilen hellre på gräs eller grus med viss naturlig infiltration. Det bästa alternativet är att använda biltvättar eller hallar för att förhindra att farliga ämnen hamnar ute i naturen.

En stor insats vid städning är att antingen köpa tvätt- och rengöringsprodukter utan miljögifter eller följa dessa fem snabba tips på mer miljövänliga alternativ:

 • Citron. Citron och citronsyra fungerar för att ta bort kalkavlagringar i duschen eller toaletten, tack vare att de är så sura.
 • Ättika. Städning med ättika fungerar också. Förutom att den tar bort fläckar så håller ättikan även bakterier och mögel borta.
 • Såpa. Du kan använda såpa till allt från toalettstädning till att skrubba golven.
 • Bakpulver. Bra mot fettfläckar och fettavlagringar. Bakpulver har också en viss blekande effekt, fungerar för kläderna som har blivit missfärgade.
 • Salt. Salt är bra att skrubba med, dels för sin avfettande egenskap men också för att salt är bakteriedödande.