Anslutning till vatten och avlopp

Här hittar du information om hur du gör för att ansluta till den allmänna VA-anläggningen i Ånge kommun.

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller avlopp så ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Du gör en beställning antingen genom att skicka in en ansökan om anslutning av vatten och/eller avlopp via självservice eller genom att kontakta Tekniska enheten via telefonnummer 0690- 25 02 00.

Tekniska kontoret undersöker därefter om det är möjligt att ansluta fastigheten till nätet. Vid godkänd ansökan debiteras du en avgift enligt gällande VA-taxa. Prisexempel för anslutning hittar du under rubriken avgifter.

Om du bor i ett område där en VA-samfällighet har byggt och bekostat ett internt ledningsnät så kan du välja att ansluta din fastighet till samfälligheten. Hör då av dig till VA-samfälligheten i ditt område. VA-samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går tillväga för att ansluta dig till nätet.