Planerade arbeten

Om din fastighet berörs av en eventuell avstängning i samband med VA-arbeten så får du ett sms eller talsvar med datum och tid för avstängning, under förutsättning att ditt telefonnummer är med i vårt register.

Mer information finns under rubriken Få information via SMS Öppnas i nytt fönster..