Hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta måste du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen.

Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du till exempel ska göra en anmälan om du vill erbjuda behandlingar hemma hos kunder, på mässor eller evenemang.

Anmälan

Anmälan ska ha kommit in till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet. Du ska också skicka med en planritning över hygienlokalen. Kom ihåg att det även kan krävas bygglov eller bygganmälan för verksamheten.

Blankett för lokal eller anläggning för hygienisk behandling - anmälan Pdf, 55.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga en anmälan samt senare även för tillsyn av verksamheten. Har du frågor om vilka avgifter som gäller, kontakta bygg- och miljöförvaltningen.