Försäljning och servering av folköl

Anmälan till kommunen om försäljning och servering av folköl (klass 2).

Information om anmälan

Om du ska sälja folköl (alkoholhalt 2,25-3,5 volymprocent), antingen i detaljhandel eller via servering, måste du anmäla det till kommunen där verksamheten kommer äga rum. Verksamheten får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Om anmälan ej görs är det ett brott mot lagen och näringsidkaren kan bli dömd för olovlig försäljning.

Om du redan har ett serveringstillstånd behöver du inte göra en anmälan om servering av folköl. Anmälan till kommunen kan göras via kommunens e-tjänst.

Anmälan görs i e-tjänster längre ner på sidan under Självservice.

Följande krav gäller för detaljhandel med och servering av folköl:

  • Verksamheten måste bedrivas i en lokal som är registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning.
  • Den som säljer öl måste förvissa sig om att mottagaren är minst 18 år samt att ölen inte är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18.
  • Försäljning av mat ska finnas i samband med ölförsäljning.
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram för verksamheten som används och fungerar.

Tillsyn och avgifter

Kommunen utövar tillsyn och tar ut en årlig tillsynsavgift för den som bedriver försäljning av folköl enligt Bräcke-Ånges bygg-och miljönämndens riktlinje.

Taxa och riktlinjer