Synpunkter och klagomål inom hälso- och sjukvård

Synpunkter och klagomål kan vara irriterande småstrul, allvarliga negativa händelser, men också glädjefyllda upplevelser.

För att förhindra misstag i vården måste hälso- och sjukvård arbeta aktivt med att förebygga vårdskador. I det förebyggande arbetet är dina synpunkter viktiga, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig att lämna in synpunkter och klagomål. 

Var kan jag som patient eller anhörig vända mig?

Vård och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidgt förtroende.Försök alltid att först prata med berörd personal om du känner dig illa behandlad. Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Om personalen inte förstår eller inte tar till sig av dina synpunkter kan du kontakta ansvarig chef eller Medicinska ansvarig sjuksköterska (MAS). Utöver att ta kontakt med personal, chef eller MAS, finns det andra sätt att framföra sina synpunkter och klagomål på. 

Kommunens synpunktshantering via e-tjänst som inte kräver någon inloggning. När du använder denna e-tjänst, registreras dina synpunkter hos kommunen och besvaras av ansvarig tjänsteperson. Länk till kommunens synpunktshantering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Patientnämnden. Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt. Länk till Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om du upplever att någon drabbats av en vårdskada, eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du kontakta IVO. Länk till IVO:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.