Hemsjukvård

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster utför sjukvård och rehabiliterande insatser i hemmet när du inte själv kan ta dig till vårdcentralen.

Landstinget har ansvar för läkarinsatser samt vissa specialistinsatser i hemmet.

Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast

når du via kommunens växel: 0690-25 01 00