Rehabenheten

På kommunens Rehabenhet arbetar 3 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter/sjukgymnaster och 2 rehabassistenter. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för specifik rehabilitering vid kommunens äldreboenden, på korttidsavdelning samt i ordinärt boende, gäller dem som är inskrivna i hemsjukvården.

Du som bor i ordinärt boende och som av medicinska skäl inte kan besöka din Hälsocentral och/eller har behov av rehabilitering eller hjälpmedel i hemmet, kan bli inskriven i hemsjukvården. Om du inte haft kontakt med Rehabenheten inom hemsjukvården tidigare så ska du alltid vända dig till din Hälsocentral i första hand, som förmedlar kontakt med oss.

Ånge Hälsocentral: 0690-156 60 eller Fränsta Vårdcentral: 0691-25 10 10

Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behovet av rehabiliteringsinsatser samt eventuella hjälpmedel. Rehabassistenter arbetar på delegation av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. De kan bland annat prova ut enklare hjälpmedel samt hjälpa patienter med träning eller behandlingar.

Rehabiliteringen sker i samverkan med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna.

Kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent når du via kommunens växel: 0690-25 01 00