Grovavfall, grovsopor

Grovavfall är det skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushåll men som inte går att lägga i sopkärlet eller är olämpligt att lägga där, som möbler och pulkor till exempel. Kör det grovavfallet till återvinningscentralen eller lägg ut det till hämtningen.

Grovavfall är för stort för soptunnan

Exempel på grovavfall är möbler, byggavfall, sanitetsporslin, golvmattor, spisar, tvättmaskiner, kyl och frysar, cyklar, barnvagnar, skidor, bildelar.

Även sådant som inte brinner som dricksglas, porslin och lerkrukor räknas som grovavfall.

Återbruka hela och rena grejer

Erikshjälpen tar gärna emot möbler, kläder eller husgeråd som är helt och rent. Kontakta dem för närmare information:
Mitt Secondhand i Fränsta 0691 - 315 27
Mitt Secondhand i Ånge 0690 - 614 10

Laga, låna och återanvända är smartare än att köpa nytt. Det finns gott om hemsidor för begagnatmarknader.

Förpackningar är inte grovavfall - det är producentansvar

 • glasförpackningar
 • kartongförpackningar
 • plastförpackningar
 • metallförpackningar

Sådant avfall faller under producentansvar och ska tillbaka till producenterna. Förpackningarna ska sorteras i containrar på återvinningsstationerna.

Även bilbatterier och bildäck är det producentansvar på och kan lämnas till återförsäljare. Alla som yrkesmässigt säljer, tillverkar eller importerar bildäck är skyldiga att ta emot uttjänta däck.

Turlista för hämtning av grovavfall

Grovavfallshämtning för våren 2024, läs mer på sidan Hämtning av grovavfall 2024, helårsabonnenter. I august sker grovfallshämtningen under vecka 33-35.

Viktigt att komma ihåg: Gräsklippare och dylikt ska vara tömda på bensin och olja när de lämnas för återvinning! Är ett område klart i förtid påbörjas nästa område. Men bilen följer turlistan och kommer tillbaka nästa dag.

Grovavfallet kan alltid lämnas på återvinningscentralen i Hallsta eller kretsloppsparken Blåberget.

Ställ ut ditt grovavfall på samma plats som ditt vanliga sopkärl. Vi hämtar dock inte sådant som står på släpvagn eller i skottkärra.

Sortera grovavfallet i brännbart, icke brännbart (porslin, isolering, lerkrukor...), elavfall och metallskrot.

Välj transparenta säckar att packa grovavfallet i! Från och med juni 2017 kommer det att vara krav på att avfallet till återvinningscentralen eller grovsopshämtningen är packat i transparenta säckar.

Hämtning av grovavfall ingår i avgiften för renhållning. Det hämtas två gånger per år hos helårsabonnenter och en gång per år hos fritidsabonnenter.

Elavfall

Elavfall kan lämnas vid hushållens grovavfallshämtning* och vid återvinningscentralen i Hallsta.

 Elektroniskt avfall från hushållen är sådant som behöver en sladd eller batterier för att fungera, det är sådant som lyser, låter eller rör sig:

 • lysrör
 • lågenergilampor
 • kompaktlysrör
 • glödlampor
 • handverktyg
 • leksaker
 • klockor
 • datorer
 • spisar
 • tvättmaskiner
 • diskmaskiner.

*vare sig bilbatterier eller små batterier tas med vid insamlingen av grovavfall. Lämna bilbatterierna till återförsäljaren och de små batterierna i lådorna vid återvinningsstationerna, eller hos återförsäljare.