Förpacknings och tidningsinsamling

Sortera ut förpackningarna och lägg dem i containrarna vid återvinningsstationerna. Förpackningarna blir då till nya förpackningar.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för återvinningsstationerna i hela landet. Ring dem på 0200-88 03 11 om någon behållare är överfull eller det är skräpigt på platsen.

Från och med den 1 januari övergår ansvaret för insamling av returpapper (tidningar, kataloger, reklamblad mm till Sveriges kommuner. I Ånge kommun fortsätter du att lämna dina tidningar på våra återvinningsstationer,

När du köper förpackningen betalar du för att producenterna ska samla in och återvinna förpackningen. Det är det som är producentansvar. Producentansvar gäller för bland annat papper, förpackningar och däck. Hushållen ska sortera sina sopor och lämna in återvinningsbart material på återvinningsstationerna i kommunen.

På FTIAB:s hemsida finns en sorteringsguide Länk till annan webbplats. och en lista över var återvinningsstationerna Länk till annan webbplats. ligger. 

Nytt av gamla tidningar, glasflaskor, plastpåsar, konservburkar

 Pappkartonger mals ner och utgör grunden i nya paket för livsmedel. Fiskeby Board och Örebro kartongbruk är exempel på företag som behöver våra gamla kartonger för att göra nya!

Tidningarna mals också ner och blandas med nya fibrer. Att blanda returfiber med nya fibrer går alldeles utmärkt och spar energi i tillverkningen av papper. Det blir nytt tidningspapper och toapapper till exempel.
  
Metallförpackningar kan återvinnas gång på gång på gång. De gamla konservburkarna och burklocken kan bli till nya bilkarosser och tvättmaskiner till exempel.
  
Glasförpackningar krossas och används till nya flaskor, burkar eller till gullfiber. Så mycket som 90% av materialet i de gröna flaskorna är återglas!
 
Plastförpackningar som är hårda blir till bärkassar, blomkrukor och CD-fodral till exempel. Lägg de mjuka plastpåsarna och plastkassarna i samma container. Se ftiabs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.