Förseningar gör att leveransen av de nya sopkärlen fortsätter under sommaren

Sortering av matavfall

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Insamlingen kommer att göras med tvåfackskärl med start under 2024.

På grund av förseningar så har inte alla fått sina nya kärl och leveransen av dessa kommer att återupptas under våren.

Här nedan får du svar på en del frågor som du kanske funderar över.

När ska jag börja sortera matavfallet?

Har du fått ditt nya sopkärl så ska du börja sortera ditt matavfall.
Tyvärr har förseningar uppstått under vägens gång och alla har därför inte fått sina nya kärl. Leveransen av dessa kommer att återupptas under våren.

Nya matavfallspåsar finns att hämta här:

 • Coop Torpshammar
 • Coop Fränsta
 • Hallsta ÅVC
 • Ica Ånge
 • Kommunhuset
 • Turingens butik Nära Dej

Fler platser kan bli aktuella framöver.

Varför ska matavfall sorteras ut separat?

Från och med 2024 är det ett lagkrav att kommunen ska erbjuda insamling av utsorterat matavfall. Bakgrunden till kravet är att bidra till hushållning med resurser och slutna kretslopp.

Matavfallet kommer att behandlas genom rötning. Genom att röta matavfallet erhålls biogas och biogödsel. Biogas kan användas som drivmedel, det gör att användandet av diesel och bensin kan minska. Biogödsel kan användas som näring till jordbruksmark. Det ger miljönytta i form av minskad utvinning och användning av mineralgödsel. Att röta matavfallet istället för att förbränna det är resurseffektivt.

Sorteringen kommer att vara obligatorisk för alla, det kommer gälla för både privatpersoner och företag. Det betyder att du antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost.

Hur ska matavfallet samlas in?

Insamlingen vid av matavfall kommer att göras med nya sopkärl. Nu i november kommer vi därför börja placera ut nya kärl. Om du bor i en villa kommer du att få ett svart tvådelat sopkärl med ett fack för matavfall och ett fack för restavfall (resten av soporna). Kärlet är på 240 liter, facket för matavfall är 100 liter och facket för restavfall är 140 liter. Locket är ett så kallat butterfly-lock dvs det är delat på längden. De tvådelade sopkärlen töms med en sopbil som har två skilda fack. Observera att lockets gångjärn/mittdel går mot en skiljevägg som leder de två olika fraktionerna till rätt fack i sopbilen.

För flerfamiljshus och hos företag kommer bruna sopkärl att ställas ut som komplement till de gröna kärlen för restavfall.

Matavfallet ska läggas i speciella papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påshållare för hushåll tillhandahålls av kommunen.

Redan idag hämtas matavfall blandat i soporna, skillnaden blir att det ska hämtas som två utsorterade fraktioner.

Vad ska jag slänga i påsen för matavfall?

I påsen ska du slänga matavfall. Matavfall är allt som blir över och inte kan ätas, när du lagat eller ätit mat. Tänk på att inte överfylla påsen då den kan fastna i tunnan. Påsen har en streckad linje som markerar när det är dags att byta till en ny påse.

Exempel på matavfall:

 • Matrester
 • Potatis- och fruktskal, grönsaker
 • Kaffesump och filter
 • Tepåse
 • Äggskal
 • Fiskrens och skaldjur
 • Mindre köttben
 • Mackor och kakor, snacks och godis
 • Snittblommor och blad men inte jord
 • Servetter och hushållspapper, snorpapper går bra.

Hur får jag nya påsar för matavfallet?

När de nya kärlen ställs ut så får du 80 stycken matavfallspåsar levererade. De ska räcka cirka 4 månader, beroende på hushåll. När påsarna är slut kan du hämta nya på flera platser runtom i kommunen.

Här kan du hämta nya påsar för matavfallet:

 • Coop Torpshammar
 • Coop Fränsta
 • Hallsta återvinningscentral
 • Ica Ånge
 • Kommunhuset
 • Turingens butik Nära Dej

Hur får flerfamiljshus och företag påsar?

Till ägare av flerfamiljshus och företag tillhandahåller kommunen påsar i storleken 9 liter. Även påshållare till 9-liters påsen tillhandahålls. Vid behov av större påsar på 22 och 45 liter samt annan utrustning, till exempel säckhållare till 45 liters säck, ansvarar kunden själv för införskaffandet. Vill du köpa egna säckar eller påsar är det viktigt att dessa är gjorda helt av papper och är certifierade enligt EN13432

Här hittar du mer information Länk till annan webbplats..

Kan även förpackningar och tidningar samlas in vid fastighet?

Sommaren 2022 tog regeringen beslut om förändringar kopplade till förpackningsinsamling. Beslutet innebär att ansvaret för förpackningsinsamling från hushåll och verksamheter som är samlokaliserad med hushåll (som har anmält att de vill ha kommunal insamling) kommer övergå till kommunerna 1 januari 2024. Producenterna ska ersätta kommunerna för kostnader kopplat till detta.

Från och med 1 januari 2024 är det kommunens ansvar att samla in förpackningar, innan har det varit producentansvar. Här finns det inget krav på att det ska samlas in vid fastighet, så kommunen kommer fortsätta att samla in förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna.

Från 2027 ska kommunen samla in förpackningar (plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar) fastighetsnära. Även här omfattar det hushåll och verksamheter som har avfallshantering samlokaliserad med hushåll.

Hur vet ni om jag sorterar fel?

Om du bor i villa eller har fritidshus

Chauffören som kör sopbil med en lyftarm på sidan av bilen har en tv-skärm i sin hytt och en kamera där kärlen töms. Om de ser att det ramlar ner annat än bruna papperspåsar ur bruna kärl så registrerar de det i datasystemet i bilen. Ibland följer vi med sopbilen och går och tittar i de bruna tunnorna. Vi kollar även sorteringen i hela lass med matavfall. Om det behöver följas upp skickar vi ett allmänt brev till ett helt område med många bostäder.

Om du bor i lägenhet

I lägenheter är det många som använder samma bruna kärl och det kan vara en utmaning att hålla fin kvalitet på sorteringen. Men vi är också fler som kan hjälpa till och rätta upp. Det är inte tänkt att du som hyresgäst ska gräva i sopor men om du ser att det ligger soppåsar fel i det bruna kärlet så kan du helt enkelt lyfta över dem till ett grönt kärl. Hyresvärden jobbar på samma sätt genom vaktmästare/husvärdar.

Chauffören som kör sopbil registrerar felet i sitt datasystem och vi får en signal. Avfallsavdelningen på kommunen skickar då ett brev till fastighetsägaren som på så vis får chans att prata och informera med sina hyresgäster. Ibland åker vi ut i soprummen för att fånga upp möjligheter till förbättringar.

Jag vill inte sortera mitt matavfall, vad händer då?

Från 1 januari, 2024 måste alla sortera sitt matavfall.

Om du bor i lägenhet måste du sortera som din hyresvärd säger.

Om du bor i villa eller fritidshus och har sorterat fel läggs en avgift på fakturan för abonnemanget.

Vad gäller om man komposterar själv eller inte har matavfall?

Sorteringen kommer att vara obligatorisk för alla. Det betyder att man antingen måste lämna matavfallet till kommunens insamling eller kompostera det själv i en anmäld och godkänd hemkompost. Kan du visa att din hemkompost är godkänd kommer du att kunna ha kvar ditt kärl för enbart restavfall.

Men miljönyttan är dock större vid rötning av matavfall jämfört med att kompostera det hemma. Vid rötning får man även biogas som kan ersätta fossila bränslen.

De allra flesta har också trots allt en del matavfall - till exempel potatisskal, bananskal och så vidare. Även om man hemkomposterar kan det vara bekvämt att lämna matavfallet till kommunens insamling under vintern, när komposten vanligtvis stannar av.

I genomsnitt består soporna som kommunen samlar in av cirka 30 % matavfall.

Är det okej att slänga fallfrukt i tunnan?

Nej, fallfrukt räknas som trädgårdsavfall. Antingen komposterar du själv eller så lämnar du din fallfrukt på återvinningscentralen.

Fallfrukt är tungt och kärlet skulle spricka om sopbilen lyfter det fullt med fallfrukt. I det bruna kärlet lägger du bara bruna papperspåsar som du rullar ihop. Kärlet blir kladdigt men om du skulle skotta ner fallfrukt blir kärlet onödigt lockande för flugor.

När man krattar ihop fallfrukt följer jord med. Tekniken som gör gas av matavfall är känslig. Jord och grus riskerar att förstöra maskinerna.

Att tänka på vid tömning

 • När det är dags för tömning är det viktigt ingen matavfallspåse står på hyllan, då det kan hända att den hamnar i vägen för övriga påsar när de ska ut.
 • Tänk på att inte överfylla påsen då den kan fastna i tunnan. Påsen har en streckad linje som markerar när det är dags att byta till en ny påse.
 • Se till att matavfallet inte frusit fast i tunnan innan tömning.
 • Kärlet ska stå plant och i nivå med vägen eller över väghöjd för att tömning ska fungera med tömningsarmen.
 • Locken behöver vara stängda och fria från snö.
 • Tänk på att ställa kärlet med handtagen inåt och taggen utåt.

Så funkar hyllan i ditt nya kärl