Sopbilens turlista


Ställ ut soptunnan kvällen innan den ska tömmas. Sopbilen kan komma redan klockan 5:00 på morgonen.

Här kan du fylla i din adress och se när vi hämtar hushållsavfall hemma hos dig. Det gäller alla som har sophämtning var fjortonde dag.

Sophämtning helgdagar under 2024

Sopbilen kör som vanligt ordinarie tur gällande påsk/jul/nyår/trettondag jul.

Ställ ut tunnan kvällen innan hämtning och låt den stå tills den blir tömd.


Om det blir fel

Om det blir fel
För att du ska få tunnan tömd måste:

 •  tunnan stå på rätt plats den dag tömningen ska ske
 •  tunnan stå ute redan klockan 5.00 på morgonen
 •  tunnan vara vänd med locköppningen ut i vägen
 •  sopbilen kunna ta sig fram på vägen

Ibland blir det soppåsar kvar i tunnan trots att den i princip vänds upp och ner.

 • Försök håll soptunnan och soppåsarna torra.
 • Lägg inte löst avfall i kärlet.
 • Se till att påsarna ligger löst i tunnan så att de inte sitter fast, skaka gärna kärlet.
 • Påsarna måste ligga i kärlet så att de inte kläms fast av tömningsarmen och därför inte hamnar i sopbilen. 

Om du glömt ställa ut tunnan

Om du glömt ställa ut tunnan i tid kan du ringa Tekniska enhetens kundtjänst 0690-25 02 00, måndag–torsdag klockan 10:00–12:00, så försöker vi hitta en lösning.

Farbar väg

För att underlätta för sopbilen och slambilen måste vi som abonnenter hålla vägarna farbara. Sopbilen och slambilen behöver ha 4 meters fri höjd och 3 meter bredd.

Om det är för halt  måste väghållaren sanda så att sopbilen kan stanna och starta. Väghållaren kan vara trafikverket, kommunen, vägföreningen, samfälligheten eller privatpersoner.

Avfallshantering på vintern

Snö, halka och däremellan blidväder ställer till problem för sopbilens framkomlighet och för personalens säkerhet.

En sopbil är bredare och tyngre än en personbil och ska dessutom stanna och starta vid alla soptunnor. Kraven på vägens skick och framkomlighet blir därför större.

Om sopbilen inte kan ta sig fram till din soptunna på grund av otillräcklig sandning eller skottning så leder det tyvärr till att soptunnan inte blir tömd.

Tänk på att snöröja och grusa!

Avfallshantering på sommaren

Den gröna tunnan töms varannan vecka så om det är varmt kan det börja lukta illa från soporna.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta hand om kärlet. 

 • Tvätta ur det vid behov. Blanda gärna i lite ättika så minskar lukten.
 • Kanske har du ett mer skuggigt ställe att placera tunnan på mellan tömningarna.
 • Fiskrens och räkskal kan sköljas i kallt vatten och slås in i tidningpapper innan det läggs i soptunnan. Om man har möjlighet kan de förvaras i frysen fram till sophämtningen.
 • Se till att soporna är i tunnan och att locket går att stänga så att soporna inte sprids.
 • Lägg soporna i påsar, då minskar risken för att det blir lösa sopor som sprids.