Källsortering och återvinningscentralen

Genom att källsortera tas råvarorna och energin i ditt avfall tillvara och minskar utsläppen av växthusgaser.

Skrotbilar

Kontakta en bildemonteringsanläggning som är auktoriserad för att skrota bilen. Om bilen är i det närmaste komplett kan du lämna bilen kostnadsfritt till bilskrotar som är anslutna till Bilretur bilåtervinning Länk till annan webbplats.. Där kan du hitta auktoriserade bildemonterare.

Däck

Det är producentansvar på däck, så återförsäljaren ska ta emot dem.

På återvinningscentralen i Hallsta tas det endast emot däck med fälg.

Trädgårdsavfall

Det finns en trädgårdskompost på Lillströmsvägen vid värmeverket i Ånge och en i Gissjö Fränsta.

Trädgårdsavfallet krossas och i flera år har det lagts ut på elljusspåren runt om i kommunen.

Exempel är kvistar, grenar, löv, gräs, fallfrukt och julgranar.

Sådant som av misstag hamnar bland trädgårdsavfallet är säckar och blomkrukor. Det ska slängas i soptunnan eller i brännbart på återvinningscentralen.  

Kompostera matavfall

Kompostering av hushållsavfall ska anmälas till Bygg- och miljöförvaltningen.
Anmälan görs via följande blankett, alternativt om du kontaktar Bygg- och miljöförvaltningen på tel. 0693-161 12 för att få blanketten skickad till dig med post.

Anmälan om kompostering av hushållsavfall Pdf, öppnas i nytt fönster.

Varför ska man kompostera sitt hushållsavfall? Kompostering är ett sätt att "sluta kretsloppet" - matavfall kan återgå till jorden som näring. Förutom att det är roligt och intressant att kompostera får man också en nyttig slutprodukt.
 
Kompostering kan också vara direkt lönsamt genom att man kan få glesare sophämtning och därigenom lägre kostnad. Samhällsekonomiskt betyder mindre sopmängder färre transporter och mindre avfallsförbränning.
 
Matavfall är naturligtvis begärligt för fåglar och skadedjur. I tätbebyggda områden krävs därför en tät behållare för att få kompostera hushållsavfall. För att processen skall fungera på vintern fordras att behållaren är isolerad. På marknaden finns idag ett stort antal kompostbehållare som kostar från tusenlappen och uppåt.
 
På "landet", där man ofta har större tomter och längre avstånd till grannar, kan enklare anordningar fungera bra.
 
Allt organiskt avfall kan komposteras d v s matavfall som kött-, fisk- och grönsaksrester, kaffesump m m. Hushållspapper, både vått och torrt, blomjord och dyl platsar också i kompostbehållaren.
 
Tips för att lyckas!
• Finfördela avfallet så bryts det ner snabbare än stora bitar
• Komposten måste ha god syretillförsel och lagom fukthalt (50-60 %)
•Blanda matavfallet med "strukturmaterial" som jord, spån, torv etc.
•Temperatur i komposten bör vara 40-55 grader

Värmeljuskoppar av aluminium

Värmeljuskoppar av aluminium ska sorteras som metallskrot på återvinningscentralen eller grovsopshämtningen. Dela på aluminiumkoppen och vekeshållaren som är av järn - då kan både aluminium och järn återvinnas.

Aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst!

Explosiva varor

Alla explosiva varor som ammunition, sprängmedel, stubintråd, sprängkapslar mm ska INTE lämas till ÅVC utan till polisen.