Dra nytta av vindkraften

Ett bygge av en större vindkraftspark involverar hundratals tjänster och arbetare, och kräver stora varuleveranser av så väl dagligvaror och maskiner som komponenter till vindkraftverken, maskinerna och infrastrukturen. Vissa av kompetenserna och varorna som behövs finns tyvärr inte tillgängliga i Sverige (eller kommer de att göra det?). Över lag har dock vindkraftsprojektörerna stora vinningar att göra genom att anlita lokal arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att du som är företagare i- eller i närheten av Ånge kommun nu har goda möjligheter att vidga din kundkrets och utveckla verksamheten genom att vända dig till vindkraftsbranschen.

Affärsplattform vind

I Affärsplattform vind samlar vi boendealternativ, varor och tjänster särskilt riktade till de stora vindkraftsprojekten som börjar byggas i Ånge kommun under år 2021. Vindkraftsprojekten Björnberget och Klevberget i Ånge kommun är ansluta till affärsplattformen. Tjänsten är kostnadsfri.

Du behöver inte ha ett registrerat företag för att registrera ett erbjudande om till exempel boende i plattformen, utan du kan vara privatperson. Om du är privatperson är det viktigt att du känner till att du kan behöva betala skatt om du hyr ut din privatbostad för mer än 40 000 kronor per år. Läs mer hos Skatteverket >> Länk till annan webbplats.

Vindkraftcentrum har tillsammans med Umeå universitet tagit fram affärsplattformen som ska göra det enklare för vindkraftsprojektörer och lokala företagare att hitta och möta varandra. När en vindkraftspark byggs behöver det ofta gå fort att hitta rätt entreprenör, tjänst eller vara. Affärsplattformen möjliggör snabb och helt transparent kommunikation företagare och vindkraftsprojekt emellan.

Till affärsplattform vind >> Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att ansluta dig till vindkraftsparkerna Björnberget och Klevberget i Ånge kommun efter att du registrerat dig i plattformen.

Observera att en registrering i databasen inte automatiskt innebär att du kommer att göra affärer med vindkraftsprojekten. Det är fortfarande viktigt att registrera erbjudanden som är konkurrenskraftiga både vad gäller pris och kvalité. Ta hjälp av en företagsrådgivare om du behöver. Mer information hittar du längre ner på den här sidan.

Vilka varor och tjänster? Fantasin sätter gränserna

Arbetarna har utöver de direkta behov de har i tjänsten också vardagsbehov, då en stor andel av dem, så som läget ser ut i dag, ofta är veckopendlare eller till och med är tillresta från andra länder och stannar under en längre tid. Många beskriver att vindkraftsbygget som ofta pågår under minst 1-2 år innebär att ett nytt litet samhälle byggs upp under byggperioden. Det är därför inte enbart du som kan bli en del av leverantörskedjan till huvudentreprenören som har möjlighet att dra nytta av vindkraften, utan även du som levererar vardagliga varor och tjänster till allmänheten kommer inom de närmsta åren ha möjlighet att rikta dig till en ny kundkrets. Vi vet att Ånge kommuns näringsliv besitter mycket kompetens som kommer efterfrågas, men vi vet också att nya varor och tjänster kommer behövas som inte funnits tidigare. Dessa kommer att uppfinnas och tillhandahållas antingen av lokala förmågor eller av tillresta entreprenörer.

Läs mer om vilka varor och tjänster som är aktuella på www.vindkraftcentrum.se >> Länk till annan webbplats.

Byggnationerna pågår bara under några år, varför ska jag satsa på det?

Så klart behöver du göra en riskbedömning av vad du ska fokusera dina resurser på. Det finns inte något reglemente som styr hur mycket lokalsamhället och Ånge kommun ska erhålla i återbäring för nyttjandet av vår vind och den exploatering som görs av mark, som det ser ut just nu så spelar du som företagare en särskilt viktig roll för att öka den lokala värdebehållningen av vindkraften. En motivering till att satsa på vindkraftsbranschen har varit att det kan innebära en kapitalmässig kick för att sedan nyttja investeringarna eller kapitalet för fortsatt verksamhet och utveckling. De långsiktiga möjligheterna för företagare att dra nytta av vindkraftsetableringarna är ofta underskattade. Även under driftsperioden behövs arbete utföras, och om utförarna är tillresta behöver de leva och bo i anslutning till parken.

Engagemang och samarbeten behöver erbjuda utbudet som efterfrågas

De stora investeringarna som vindkraftsutbyggnaden innebär är inte vardag i Ånge kommun. Ett bygge av en större vindkraftspark är ett stort projekt, och sällan, om ens någonsin har vi tidigare mött en så intensiv efterfrågan på varor och tjänster under en så komprimerad tidsperiod det blir fråga om. Under byggperioden är det vanligt med snabba puckar. Någon behöver leverera snöskyffeln som saknas, lunchlådan, eller hydrauloljan, så snabbt det bara går. Den första stora vindkraftsetableringen i kommunen visar att ett brett engagemang och nya samarbeten både mellan sektorer, inom branscher och mellan branscher är nyckeln till att behålla värden lokalt. Har du möjlighet att skapa ett attraktivt erbjudande till vindkraftsbranschen tillsammans med en konkurrent? Tillsammans med en vän eller granne? Eller tillsammans med det ideella föreningslivet eller lokalsamhället? Du utgör en viktig pusselbit i att skapa det engagemanget som tar till vara på möjligheterna med vindkraftsutbyggnaden lokalt.

Företagsrådgivning och stöd för utveckling

Ser du möjligheter att utvecklas med vindkraftsbranschen? Kontakta oss på näringslivskontoret via mail till naringsliv@ange.se eller telefon: 0690 - 25 05 05. Självklart kan du känna dig trygg när du kontaktar oss. Vi har tystnadsplikt och håller hög sekretess. Vi ser till att lotsa dig rätt både vad gäller rätt kontakter och rätt stöd. Vi tipsar redan här om:

 

Vill du veta mer?
Om du har frågor eller funderingar om vindkraftsutbyggnaden, tillståndsprocessen i Ånge kommun, eller om hur Ånge kommun arbetar för att tillvarata investeringarna i vindkraft är du välkommen att kontakta Näringslivskontoret per mail eller per telefon till 0690 - 250 505.