Utvecklingsinriktning, förslag

De sex kommuner som ingår i Sundsvallsregionen har gemensamt tagit fram ett förslag till Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen.

Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall samverkar sedan många år för en
förbättrad livskvalitet och regional utveckling. Våra kommuner har tillsammans, med utgångspunkt
i Boverkets översiktsplanemodell 2.0 tagit fram en långsiktig utvecklingsinriktning. Den visar de allra
största penseldragen och blir en utgångspunkt för fortsatt översiktsplanering, där mark- och
vattenanvändning planeras utifrån de sex kommunernas olika behov och särdrag.

Utvecklingsinriktningen är tänkt att användas som ett planeringsunderlag för respektive kommun i arbetet med översiktsplanen. Den enskilda kommunen kan också lägga till sådant som är viktiga utvecklingsfrågor och som rör den egna kommunen.

Kartan visar i stora drag det som är viktigt för hela regionen. Om du klickar på ett objekt i kartan får du upp de ställningstaganden som kommunerna gemensamt enats om.

Kartan hittar du här Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsinriktningen finns också i tryck som broschyr Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.