Två händer håller i varandra

Kultur i äldrevården

Ånge kommun har ett samarbete med Scenkonst Västernorrland och satsningen Livskraft!

Livskraft är en satsning på kultur för äldre. Det innebär att alla Ånges äldreboenden får tillgång till ett programutbud med varierade kulturella aktiviteter och får välja två olika föreställningar per år. En på våren och en på hösten.

Varje boende väljer den aktivitet som känns bäst för varje boende och aktiviteten sker på plats av professionella kulturutövare.

Hösten 2024:

  • "Seniorcirkus" besöker 1 av boendena
  • "Sångsystrar" besöker 2 boenden
  • "Julens pärlor" besöker 2 boenden
  • "Guldkant med Teater Västernorrland" besöker 3 boenden

Våren 24:

  • "Å jeta å ja" har besökt 2 av våra boendne
  • "Maria Hulthén Birkeland" har besökt 3 av våra boenden

Hösten 23:

  • Sångsystrar har besökt 2 av våra boenden
  • Minns det som igår har besökt ett av våra boenden
  • Filmen "Kai Gullmar" med efterföljande filmworkshop fokuserad på biominnen har varit på 2 av våra boenden

Inför hösten gör kommunens boenden nya bokningar utifrån det program som finns hos Livskraft.