Stöd, bidrag och stipendier

Pysslade hjärtan hänger på torklina i solsken

Ibland behöver en lite hjälp och handlening för att komma vidare med idéer. För dig som är del av förening som bedriver kulturevenemang och/eller är aktiv kulturaktör finns det stipendier, bidrag och stöd att söka under året. Här samlar vi lite information kring det.

Stöd, bidrag och stipendier finns inom kommunen, regionen, nationellt eller på EU nivå. Det finns även företag och stiftelser där det går bra att söka.

Varje månad sammanställer vår kultursamordnare, Therese Didrick, en lista över vad du kan söka den kommande månaden. För att få det utskicket kontaktar du Therese så hon lägger till dig i maillistan.

Exempel på stöd, bidrag och stipendier:

Arrangörslyftet

Är ett samarbete mellan Region Västernorrland och alla kommuner i regionen. Här kan du söka bidrag för att din förening ska kunna arrangera profissionell kultur. Prioriteringar görs för mindre orter och aktiviteter riktade till barn och unga
Arrangörslyftets hemsida Länk till annan webbplats.

Arvsfonden

Har två olika typ av bidrag: Projektstöd (100%) och Lokalstöd (upp till 80%).

Målgrupp ska vara barn/unga, funktionsvarierade och/eller äldre. Hos arvfonden kan du testa din idé genom att använda deras hemsida eller personligen ringa en handläggare.
Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Här finns olika bidrag för föreningar, kommuner, företag, kulturaktörer och mycket mer.
Kulturrådets hemsida Länk till annan webbplats.

Leader Mitt

Leader Mitt är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område.
Leader Mitt Länk till annan webbplats.

Postkodstiftelsen

Här finns olika typer av stöd som kan sökas året runt. Allt från Grannskapsinitsiativet till större Porjektstöd.
Postkodstiftelsens stöd Länk till annan webbplats.

Ånge kommuns bidrag

För dig som är med i en förening som verkar i Ånge kommun finns flera kommunala bidrag att söka. Här finns exempelvis stöd för dig som vill starta en ny förening, för den förening som har 100 års jubileum eller ett grundstöd varje år. Du som har barn- och ungdomsverksamhet eller aktivitet för funkstionsvarierade kan även få stöd för alla dina aktiviteter under året.
Kommunens bidrag till föreningar

Ånge kommuns kulturstipendium

Varje år utses en kulturstipendiat i kommunen. Stipendiet delas ut vid det årliga nationaldagsfirandet.
Här kan du läsa mer och nominera