Bokprat för skolor

Om ni vill boka in bokprat för skolklasser på centralbiblioteket, kontakta vår barn- och ungdomsbibliotekarie Maja Johansson.

Telefon: 073-0769951
E-post: Maja.johansson@ange.se

Vill ni ha bokprat/boktips i skolorna Minerva/Boberg, kontakta vår skolbibliotekarie Cecilia.
E-post: cecilia.qviberg@ange.se

Telefon :072–5050828