Bättre Näringslivsklimat

TVV-logo

Tillväxtverket har på regeringens uppdrag att fördela 70 miljoner kronor under åren 2018 - 2024 till 39 kommuner i stödområde A för att förbättra kommunernas företagsklimat. Respektive kommun tilldelas 1 760 000 kr per år under denna period. Syftet med medlen är att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt.

För de medel Tillväxtverket skjuter till genomför vi särskilda insatser i näringslivskontorets regi enligt följande korta beskrivning:

Projektet skall syfta till att skapa ett bättre näringslivsklimat och utveckling av företagen i Ånge kommun. De viktigaste områden som näringslivet belyst att Ånge kommun ska jobba med är

  • Information och Dialog (kommunikation)
  • Kompetensförsörjning
  • Kommun och politikers attityder till företagande
  • Utveckling av nya och befintliga företag

Verksamhetens mål:
Ånge kommun tittar på undersökningen från Svenskt Näringsliv vilket ger oss indikatorer på hur det ligger till gällande företagsklimatet. Kommunen har tillsammans med företagen arbetat fram gemensamma mål kopplat till en aktivitetsplan.

Ett mål är att vi ska nå 4,0 på det sammanfattade omdömet år 2020 (där vi inledningsvis hade ett sammanfattat betyg på 3,0) Det viktiga är dock att på kort sikt ha en uppåtgående kurva och att hela tiden bli bättre och bättre i undersökningen. Detta gäller också för var och en av ovanstående 4 punkter.