Finansiering

Finansering är en av företagens tuffaste utmaningar vid tillväxt. I Ånge kommun finns goda förutsättningar att delfinansiera investeringar, utbildningar och marknadsföring med syfte att skapa tillväxt i ditt företag.

ALMI Företagspartner AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kostnadsfri rådgivning. Finansiering via lån till investeringar och utveckling av ditt företag.

Länsstyrelsen Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företagsstöd för lantbruk och service i landsbygden.

Region Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Regionalt företagsstöd för investeringar i t.ex. byggnader, maskiner, produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling och liknande.

Norrlandsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan de skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.

BizMaker Länk till annan webbplats.
BizMaker är en inkubatorverksamhet med nio företagsutvecklare i hela länet. Inkubatorn kan hjälpa företag med affärsutveckling och stöd med inriktning på innovation och tillväxt.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.
Tillväxtverket utlyser projektansökningsomgångar inom olika områden. Exempelvis kan du ansöka om medfinansiering till projekt via EU:s strukturfonder.

Kontakta Näringslivsenheten om du har frågor gällande finansiering.