Befolkning

I Ånge kommun bor drygt 9200 personer på en yta som är 3052 kvadratkilometer. Befolkningstätheten är ca 3 personer/kvadratkilometer. Den största delen av befolkningen bor i Ljungans dalgång.

Befolkning 9 233 (2022-01-01)
- 4 798 män
- 4 435 kvinnor

Medelålder
- i kommunen: 46,6 år
- i länet: 44,1 år
- i riket: 41,6 år